Metody odzyskiwania energii: System chłodzony powietrzem a system chłodzony wodą

Udostępnij

Podczas pracy sprężarki powietrza wytwarzana jest znaczna ilość ciepła, które często można odzyskać i wykorzystać do innych celów. Jednak odzyskiwanie energii z instalacji sprężonego powietrza nie zawsze skutkuje produkcją ciepła wtedy, gdy jest ono potrzebne, a często ilość produkowanej energii cieplnej jest niewystarczająca. Ilość odzyskiwanej energii zmienia się w czasie, jeśli sprężarka ma zmienne obciążenie. Aby odzyskiwanie energii było wykonalne, konieczne jest odpowiednie zapotrzebowanie na energię cieplną. Odzyskaną energię ciepła odpadowego najlepiej wykorzystywać jako uzupełnienie energii wykorzystywanej przez system, tak aby dostępna energia była zawsze wykorzystywana podczas pracy sprężarki.

Układ chłodzony powietrzem

Metody odzysku energii dla sprężarek chłodzonych powietrzem obejmują bezpośrednie ogrzewanie budynków i wymianę ciepła z akumulatorem wstępnie ogrzewającym. W ogrzewaniu bezpośrednim powietrze chłodzące sprężarkę jest podgrzewane, a następnie rozprowadzane za pomocą wentylatora.

Gdy budynki nie wymagają dodatkowego ogrzewania, gorące powietrze jest usuwane do atmosfery - automatycznie za pomocą termostatu lub ręcznie za pomocą przepustnicy powietrza. Czynnikiem ograniczającym tego typu zastosowanie jest odległość, jaką należy pokonać, aby ogrzać sprężarki od budynku. Ponadto możliwość odzysku energii może być ograniczona do chłodniejszych miesięcy w roku.

Odzyskiwanie energii z powietrza jest bardziej powszechne w przypadku małych i średnich sprężarek. Odzyskiwanie ciepła odpadowego z układów chłodzenia powietrza sprężarek powoduje jedynie niewielkie straty w dystrybucji i wymaga niewielkich nakładów inwestycyjnych.

System chłodzony wodą

Wodę chłodzącą ze sprężarki chłodzonej wodą można wykorzystać do uzupełnienia systemu ogrzewania gorącą wodą, nawet przy temperaturze wody na wylocie wynoszącej 90°F. Jeśli ciepła woda jest używana poza praniem, sprzątaniem lub braniem prysznica, do wytworzenia wyższej temperatury wody nadal może być wymagany zwykły kocioł grzewczy działający przy obciążeniu podstawowym. Jednak energia odzyskana z systemu sprężonego powietrza stanowi dodatkowe źródło ciepła, które zmniejsza obciążenie kotła, oszczędza paliwo grzewcze i może potencjalnie doprowadzić do zastosowania mniejszego kotła.

Odzysk energii odpadowej z wody najlepiej sprawdza się w przypadku sprężarek o mocy silnika elektrycznego powyżej 15 KM. Może on wymagać bardziej złożonej instalacji w porównaniu z powietrznym odzyskiem energii odpadowej i wiąże się z dodatkowym wyposażeniem podstawowym, takim jak pompy cieczy, wymienniki ciepła i zawory regulacyjne.

Systemy odzysku ciepła to inteligentny sposób na zmniejszenie zużycia energii w zakładach wymagających ciepłej wody lub ogrzewania. Aby uzyskać więcej informacji na temat metod odzyskiwania energii odpowiednich dla Twoich potrzeb, skontaktuj się z ekspertem firmy Atlas Copco.