Sprężone powietrze Zastosowanie: Piaskowanie/ścierniwo

Udostępnij

Śrutowanie to proces, w którym różne media (w zależności od zastosowania) są wystrzeliwane w kierunku powierzchni w celu zmiany jej tekstury. Śrutowanie może szorstkować lub wygładzać powierzchnię, a także usuwać korozję. Materiały ścierne w tym zastosowaniu są zwykle napędzane sprężonym powietrzem, dlatego wybór sprężarki, która zapewni odpowiedni przepływ powietrza, ma krytyczne znaczenie.

Ważne kwestie dotyczące sprężarek dla tej branży:

  • W tym zastosowaniu przepływ jest ważny, nawet ważniejszy niż ciśnienie. Zazwyczaj urządzenie do czyszczenia strumieniowego wymaga mniej niż 120 psi, co jest standardem w przypadku sprężarek powietrza.
  • Ponieważ powietrze jest używane do napędzania ścierniwa, piaskowanie zużywa więcej powietrza niż wiele innych zastosowań i może wymagać większej sprężarki lub sprężarki, która może pracować w trybie ciągłym.
  • W zależności od używanego sprzętu, CFM może wynosić od sześciu CFM dla dyszy 1/8 cala do 220 CFM dla dyszy 3/8 cala. (Patrz poniższy wykres dotyczący wielkości i ciśnienia).
  • Wiele urządzeń do czyszczenia strumieniowego ma wyszczególnione wymagania dotyczące CFM, ale niektóre nie mają takich wymagań. Jeśli wymagania nie są określone, użytkownik będzie musiał używać rozmiarów dysz jako wskazówek.
  • Należy pamiętać, że z czasem kryza ulegnie zużyciu i będzie zużywać więcej powietrza niż pierwotnie zaprojektowano.

Wymagania dotyczące zastosowań, które należy rozważyć:

Czy potrzebne jest powietrze bezolejowe, czy też można stosować sprężarki smarowane olejem? Jeśli w procesie technologicznym nie ma znaczenia obecność niewielkich ilości oleju, to sprężarka smarowana olejem jest jak najbardziej odpowiednia. Jeśli obecność oleju w procesie stanowi problem, należy rozważyć zastosowanie filtracji lub sprężarki bezolejowej.

Czy potrzebne jest suche powietrze? W zależności od stosowanych mediów i kryzy, suche powietrze może mieć krytyczne znaczenie dla dalszej niezawodności systemu piaskowania. Wilgoć w powietrzu może powodować zatykanie otworu wyrzutowego przez środek do piaskowania lub powodować rozpryskiwanie.

Czy potrzebne jest powietrze do oddychania? W wielu przypadkach w kabinach do piaskowania stosuje się kaptury oddechowe i bardzo ważne jest, aby wiedzieć, że wymagają one powietrza oddechowego klasy D, a nie zwykłego sprężonego powietrza. Sprężone powietrze, nawet przefiltrowane, nie jest w stanie zastąpić powietrza o odpowiedniej jakości.

Zalecane produkty:

  • Tłok o dużej wytrzymałości: Należy szukać tłoków o dużej wytrzymałości, najlepiej żeliwnych, które są wytrzymałe i przystosowane do ciągłej pracy.
  • Sprężarka śrubowa: Sprężarki śrubowe są skonstruowane w taki sposób, że mogą pracować przez 100% czasu i nieprzerwanie dostarczać pełną nominalną ilość CFM.
  • Uzdatnianie powietrza: W zależności od stosowanych mediów może powstawać bardzo drobny pył, który jest niebezpieczny zarówno dla operatora, jak i dla sprężarki. Należy stosować specjalne filtry wlotowe, aby zapobiec przedostawaniu się pyłu do sprężarki i powodowaniu jej uszkodzeń.

Umieszczenie urządzenia: Najlepiej byłoby, gdyby sprężarka była zainstalowana z dala od zapylonego otoczenia. Piaskowanie może zwiększyć ilość drobnych cząstek stałych w powietrzu i należy unikać wprowadzania takiego pyłu do sprężarki. Dodatkowy filtr wstępny na wlocie może być mądrą inwestycją, aby zapobiec uszkodzeniom.