Wpływ temperatury i wilgotności na wzrost mikroorganizmów

Udostępnij

Przemysł spożywczy często wymaga zarówno bezpośredniego, jak i pośredniego kontaktu sprężonego powietrza z produktem końcowym lub produktami w łańcuchu żywnościowym. Dlatego ważne jest, aby przetwórcy żywności ograniczali ryzyko rozwoju mikroorganizmów w swoich instalacjach sprężonego powietrza w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Wpływ temperatury i wilgotności na rozwój mikroorganizmów i grzybów

Mezofilne bakterie i grzyby rozwijają się optymalnie w temperaturze 25-40°C/77-104°F. Mikroorganizmy termofilne lub ciepłolubne rozwijają się optymalnie w temperaturach powyżej 45°C/113°F do 100°C/212°F. Wysoka temperatura w bezolejowych elementach sprężających (>180°C/356°F) jest wystarczająco wysoka, aby zabić wiele mikroorganizmów; jednak powietrze nie jest w kontakcie z wysokimi temperaturami na tyle długo, aby można je było uznać za "wysterylizowane".

Alternatywnie, gdy temperatura osiąga poniżej 18°C/64°F, wzrost mikroorganizmów zmniejsza się i prawie ustaje, gdy temperatura osiąga punkt zamarzania wody. Badania wykazały, że wzrost mikroorganizmów, takich jak grzyby i bakterie, całkowicie ustaje, gdy temperatura osiągnie < -18°C/0°F.

Różne rodzaje grzybów i bakterii wymagają różnych ilości wody (w postaci pary) do rozmnażania się i wzrostu. Większość z nich wymaga wilgotności względnej (RH) wynoszącej 60% lub więcej, choć niektóre mogą przetrwać i rozmnażać się przy wilgotności względnej >20%. Zatem obniżenie temperatury i wilgotności (wilgotności względnej) tworzy mniej gościnne środowisko dla rozwoju mikroorganizmów.

Na przykład, jeśli sprężone powietrze ma ciśnieniowy punkt rosy -30°C/-22°F, a temperatura zewnętrzna w zimie spada do -18°C/0°F, w rurociągu może panować wilgotność względna na poziomie 32%. Zasadniczo scenariusz ten stanowi potencjalną strefę zagrożenia w odniesieniu do wilgotności względnej; jednak temperatura jest znacznie poniżej punktu zamarzania wody, co sprawia, że temperatura jest zbyt niska dla rozwoju mikroorganizmów. W niektórych przypadkach, gdy temperatura otoczenia wzrośnie, wilgotność względna w konsekwencji spadnie i utrzyma powietrze poniżej opłacalnych i atrakcyjnych warunków atmosferycznych dla rozwoju mikroorganizmów.

Ciśnieniowy punkt rosy oznacza również, że zawartość wody jest pod ciśnieniem. Jeśli powietrze wejdzie w kontakt z produktem po rozprężeniu, co ma miejsce w większości przypadków, punkt rosy lub wilgotność względna będą znacznie niższe.

-30°C/-22°F PDP @ 7barg/102psig = -48°C/-55°F ADP
-30°C/-22°F PDP @ 30barg/435psig = -60°C/-76°F ADP

Energooszczędne rozwiązanie do zwalczania rozwoju mikroorganizmów

Najbardziej energooszczędnym rozwiązaniem w walce z rozwojem mikroorganizmów jest obrotowa suszarka bębnowa na ciepło sprężania, w której punkt rosy jest zmienny w różnych warunkach pracy. PDP jest związany z temperaturą wody chłodzącej w przypadku sprężarek chłodzonych wodą i temperaturą otaczającego powietrza w przypadku sprężarek chłodzonych powietrzem. W przypadku sprężarkowego osuszacza bębnowego PDP wynosi około 50 K poniżej czynnika chłodzącego.

W przypadku obrotowego osuszacza bębnowego na ciepło sprężania, wilgotność względna staje się mniej więcej stabilna i zostaje zredukowana do 3% (lub nawet <1%). W większości warunków wilgotność względna na poziomie 3% jest zbyt niska, aby stworzyć atmosferę, w której mogą rozwijać się mikroorganizmy. Osuszacze kompresyjne są wysoce energooszczędne i zapewniają wymagany poziom niezwykle suchego powietrza o wysokiej jakości. W rzeczywistości zużycie energii przez osuszacz termiczny stanowi mniej niż 1 procent mocy sprężarki.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź nas na www.atlascopco.com/air-usa!