Czy mogę zainstalować sprężarkę powietrza w dowolnym miejscu w obiekcie?

Udostępnij

Odpowiedź na to pytanie zależy od typu sprężarki i rodzaju pracy wykonywanej w zakładzie. Duże sprężarki stosowane w produkcji ogólnej są najczęściej instalowane w scentralizowanej sprężarkowni wewnątrz zakładu. Ten typ instalacji jest preferowany w większości branż i zapewnia lepszą wydajność operacyjną, łatwy dostęp dla użytkowników i personelu serwisowego, kontrolę hałasu i ochronę przed nieautoryzowanym dostępem.

Jeśli oddzielna sprężarkownia nie jest dostępna, zestaw sprężarek można zainstalować w obszarze, który jest używany do więcej niż jednego celu. Niektóre zagrożenia i niedogodności związane z tego typu instalacją obejmują hałas powodowany przez sprężarkę lub jej wentylację, ryzyko przegrzania, problemy z odprowadzaniem wody i potencjalnie niebezpieczne otoczenie lub materiały.

Jednak w niektórych branżach sprężarki powietrza mogą i powinny być instalowane w pobliżu miejsca użytkowania. Podczas gdy wszystkie sprężarki powinny być niezawodne i energooszczędne, sprężarki zainstalowane w pobliżu punktu użytkowania powinny być również ciche i kompaktowe.

Linia produktów GA VSD+ charakteryzuje się pionowo ustawioną konstrukcją, w której silnik i układ napędowy dzielą jeden wał napędowy. Pozwala to znacznie zmniejszyć zajmowaną powierzchnię, umożliwiając instalację sprężarki bliżej miejsca użytkowania. Konstrukcja wentylatora, która naśladuje skrzydła sowy, przyczynia się do wysoce wydajnego mechanizmu chłodzenia, jednocześnie zmniejszając poziom hałasu. Linia została niedawno rozszerzona do 50 koni mechanicznych, dzięki czemu jeszcze więcej branż może korzystać ze zwiększonej wydajności energetycznej i niezawodności tej sprężarki.

Potrzebujesz pomocy przy instalacji sprężonego powietrza? Skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz poniżej.