Zapytaj Atlas Copco: Co to jest napęd o zmiennej prędkości?

Udostępnij

W przeciętnym zakładzie przemysłowym sprężone powietrze stanowi od 10 do ponad 40 procent zużywanej energii elektrycznej, co czyni je jednym z najdroższych źródeł energii. Wiele z tych instalacji zużywa niepotrzebnie energię, pracując z pełną mocą, mimo zmiennego zapotrzebowania.

Jak więc zakłady mogą zrezygnować z marnowania energii?

Technologia napędów o zmiennej prędkości obrotowej

Aby sprostać zmiennemu zapotrzebowaniu na powietrze, stworzono nowy typ sprężarek z regulacją częstotliwości - Variable Speed Drive (VSD). Sprężarki VSD wykorzystują specjalny napęd do sterowania prędkością obrotową silnika urządzenia przy zachowaniu stałego ciśnienia tłoczenia. W miarę zmniejszania się zapotrzebowania, VSD jednocześnie obniża strumień dostarczanego powietrza i zużycie energii, aby dostosować się do zapotrzebowania. Bez dostarczania nadmiernego strumienia powietrza i eliminując pracę jałową sprężarki w stanie bez obciążenia, użytkownicy mogą zaoszczędzić do 35% kosztów energii sprężonego powietrza.

Korzyści wynikające z zastosowania VSD

  • Mimo że użytkownicy widzą średnie oszczędności na poziomie 35% przy zastosowaniu VSD, niektóre sprężarki VSD mogą osiągnąć nawet 50% oszczędności energii.
  • Niektóre sprężarki VSD mogą rozpocząć pracę przy pełnym ciśnieniu w układzie, dzięki czemu nie ma potrzeby marnowania sprężonego powietrza przez przedmuchiwanie sprężarki.
  • Wykorzystanie niższego ciśnienia w systemie pozwoli zminimalizować koszty związane z nieszczelnościami przewodów powietrznych.
  • Wiele miast, miasteczek i stanów oferuje zachęty do udzielania rabatów na rozwiązania energooszczędne, co obejmuje technologię VSD.
  • Użytkownicy unikają wysokiego natężenia prądu szczytowego podczas uruchamiania sprężarki, co zmniejsza koszty energii elektrycznej, zapobiegając karom elektrycznym ze strony lokalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Przejście ze sprężarki o stałej prędkości na VSD może przynieść znaczne oszczędności czasu i pieniędzy, jeśli sprężarki są odpowiednio dobrane pod względem wielkości i wykorzystania. Aby dowiedzieć się, czy system VSD jest odpowiedni do Twoich zastosowań, zostaw nam komentarz poniżej lub skontaktuj się z ekspertem Atlas Copco.