Atlas Copco na okładce magazynu Fluid Power World

Udostępnij

Poniżej znajduje się fragment artykułu "Bezpieczeństwo żywności a sprężone powietrze" autorstwa Deepaka Vetala, kierownika ds. marketingu produktów w Atlas Copco Compressors. Artykuł został niedawno opublikowany w grudniowym wydaniu magazynu Fluid Power World.

Sprężone powietrze jest bezpiecznym, niezawodnym i niezbędnym źródłem zasilania dla niezliczonych producentów. Jednak jakość sprężonego powietrza - oceniana na podstawie ilości cząstek stałych, wody i oleju zawartych w powietrzu - może się znacznie różnić w zależności od zastosowania. W procesach produkcji opakowań, żywności i napojów oraz farmaceutyków wymagania dotyczące czystości powietrza są prawie zawsze bardziej rygorystyczne niż w innych środowiskach przemysłowych.

Na przykład, wysokiej jakości sprężone powietrze jest niezbędne w produkcji żywności, aby zapobiec zanieczyszczeniu produktu i zapewnić bezpieczeństwo konsumentów, a także uniknąć kosztownych kłopotów, takich jak wycofanie produktu, spory sądowe i utrata reputacji marki.

Co zaskakujące, istnieją dwie szkoły myślenia, jeśli chodzi o wysokiej jakości sprężone powietrze, szczególnie w odniesieniu do zawartości oleju. Oto, w jaki sposób producenci porównują ryzyko i koszty przy wyborze systemów sprężonego powietrza.

Olej kontra bezolej

Zakłady spożywcze i pakujące wykorzystują sprężone powietrze do szerokiego zakresu zadań, w tym do zasilania siłowników, czyszczenia sprzętu, zwiększania ciśnienia w zbiornikach, transportu i sortowania materiałów oraz rozdmuchiwania pojemników.

Takie operacje są często klasyfikowane jako kontaktowe i bezkontaktowe. Zastosowania kontaktowe obejmują powietrze, które bezpośrednio styka się z żywnością lub w procesach, w których sprężone powietrze jest wykorzystywane do produkcji, przetwarzania, pakowania i transportu żywności. W operacjach kontaktowych zawartość oleju w sprężonym powietrzu powinna być mniejsza niż 0,01 mg/m³.

Bezkontaktowe sprężone powietrze to powietrze wydmuchiwane do bezpośredniego otoczenia podczas przygotowywania, przetwarzania, pakowania i przechowywania żywności. Zawartość oleju w przypadku operacji bezkontaktowych powinna być mniejsza lub równa 0,01 mg/m³.

Ze względu na szeroki zakres zastosowań, często nie da się uniknąć przynajmniej przypadkowego kontaktu sprężonego powietrza z produktami lub sprzętem. W związku z tym producenci, którzy wybierają systemy sprężonego powietrza, muszą dokładnie rozważyć bezpieczeństwo z jednej strony oraz wydajność i koszty z drugiej.

Niestety, przepisy FDA zawierają jedynie ogólne zalecenia dotyczące jakości sprężonego powietrza. Oznacza to, że wytyczne mówią jedynie, że sprężone powietrze wprowadzane do żywności lub używane do czyszczenia powierzchni lub sprzętu mających kontakt z żywnością nie może zanieczyszczać żywności niehigienicznymi lub szkodliwymi substancjami. FDA nie określa konkretnych typów sprężarek dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego, więc producenci mogą używać zarówno sprężarek bezolejowych, jak i z wtryskiem oleju

Czytaj dalej...

Pełny artykuł, w którym omówiono sprężarki z wtryskiem oleju i sprężarki bezolejowe, a także zalety certyfikacji bezolejowej klasy 0, można przeczytać tutaj: Bezpieczeństwo żywności i sprężone powietrze. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach Atlas Copco do zastosowań w produkcji żywności i napojów, skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz poniżej.