Jak przygotować się do audytu energetycznego sprężonego powietrza?

Udostępnij

Audyty energetyczne sprężonego powietrza mają różne kształty i rozmiary, od bezpłatnych i podstawowych po pełne audyty systemu z określonymi pomiarami, takimi jak wykrywanie wycieków, moc i natężenie przepływu, przeglądy konserwacji i inne. Dostępne są niedrogie audyty, ale podobnie jak w przypadku bardziej kompleksowych badań, należy zachować ostrożność co do tego, w jaki sposób są one wykonywane i przez kogo. Oto kilka wskazówek, jak przygotować się do audytu energetycznego.

Pięć pytań, które należy zadać potencjalnemu audytorowi

Ważne jest, aby dokładnie przesłuchać audytora przed rozpoczęciem audytu; upewnij się, że zadasz i uzyskasz satysfakcjonujące odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy masz referencje lub poprzednich klientów, z którymi mogę porozmawiać?
  2. Czy pomożesz ocenić cały system, stronę podaży i popytu?
  3. Jakiego rodzaju raport zostanie dostarczony?
  4. Czy pomożecie usunąć nieefektywności?
  5. Czy zaoferujesz audyt po audycie i być może coroczne badanie kontrolne PM?

Kolejnym kluczowym elementem, który należy wziąć pod uwagę przed zatrudnieniem firmy do przeprowadzenia audytu, jest to, czy audyt można przeprowadzić, gdy systemy działają normalnie. Zwykle nie ma potrzeby przestojów podczas audytu.

Jakiego rodzaju audytu potrzebujesz?

Często wybór audytu zależy od rodzaju działalności i dostępnego budżetu. Audyty zazwyczaj dzielą się na trzy kategorie:

  1. Audyt podstawowy (przejście przez linię)
  2. Rejestrowanie danych
  3. Pełny audyt systemu

Podstawowy audyt obejmuje wizualną inspekcję systemu sprężonego powietrza i jest często dostępny u producentów sprężarek bez żadnych opłat. Warto regularnie korzystać z tego typu audytów, aby zidentyfikować nieefektywności lub słabe punkty wydajności, a także obszary, w których można zmaksymalizować wydajność i zwiększyć produktywność.

Rejestrowaniedanych obejmuje śledzenie wydajności układu sprężarki przez co najmniej siedem dni, co często ujawnia, czy sprężarka jest prawidłowo dobrana lub czy działa z optymalną wydajnością CFM. Chociaż rejestrowanie danych wiąże się z kosztami, należy skontaktować się z lokalnymi dostawcami mediów w celu uzyskania dostępnych rabatów lub programów motywacyjnych.

Pełny audyt systemu może kosztować do 20 000 USD w zależności od charakteru audytu, ale typowe oszczędności wahają się od 30% do 50%, gdy zalecenia audytu zostaną wprowadzone w życie. Ponieważ pełny audyt systemu często obejmuje pomiar zapotrzebowania na sprężone powietrze, wykrywanie i kontrolę wycieków powietrza oraz jakość powietrza, korzyści - niższe koszty energii i wyższa wydajność produkcji - zwykle zwracają inwestycję.

Czy jesteś gotowy, aby zaplanować audyt systemu sprężonego powietrza?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o audytach energetycznych lub zaplanować audyt sprężonego powietrza, zacznij od zapytania o wycenę.