Co to jest dmuchawa Rootsa?

Udostępnij

Dmuchawa typu Rootsa jest rodzajem dmuchawy wyporowej (PD), która została wynaleziona pod koniec lat 50. XIX wieku przez braci Roots. Dmuchawy wyporowe pracują z przepływem i ciśnieniem jako zmiennymi niezależnymi; oznacza to, że jeśli ciśnienie wzrasta, a prędkość pozostaje stała, natężenie przepływu pozostaje w dużej mierze niezmienione. W związku z tym dmuchawy PD są idealne do zastosowań wymagających zmiennego przepływu i ciśnienia.

Mimo że dmuchawa Rootsa istnieje od ponad 150 lat, główny postęp w technologii krzywkowej w tym czasie nie koncentrował się na poprawie wydajności, ale raczej na redukcji hałasu. Dmuchawy dwułopatkowe wytwarzają fale o bardzo dużej amplitudzie i niskiej częstotliwości; aby zmniejszyć amplitudę i zwiększyć częstotliwość fal, dodano trzeci płat. Chociaż ta innowacja nieznacznie zmniejszyła wydajność, obniżyła poziom hałasu do wartości poniżej 85 dBA, co jest wymagane przez OSHA.

Jak działa dmuchawa Rootsa?

Dmuchawy Rootsa to zazwyczaj bezolejowe, chłodzone powietrzem technologie składające się z dwóch wirników, które obracają się w przeciwnych kierunkach. Gdy komora sprężania styka się z króćcem wylotowym, sprężone powietrze wpływa z powrotem do obudowy od strony ciśnieniowej. Dalsze sprężanie następuje w miarę zmniejszania się objętości komory sprężania przy dalszym obrocie. Oznacza to, że sprężanie następuje wbrew pełnemu przeciwciśnieniu, co skutkuje niską sprawnością i wysokim poziomem hałasu.

Niska sprawność tych dmuchaw ogranicza je do zastosowań wymagających bardzo niskiego ciśnienia i jednostopniowego sprężania. Są one również często używane jako pompy próżniowe i do transportu pneumatycznego.

Więcej informacji na temat oferty dmuchaw niskociśnieniowych firmy Atlas Copco, w tym dmuchaw Rootsa, można znaleźć na stronie www.atlascopco.com/blowers-usa!