3 rzeczy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemów sprężonego powietrza do produkcji żywności

Udostępnij

Poniżej znajduje się fragment artykułu 3 Things To Consider When Selecting Compressed Air Systems For Food Manufacturing, autorstwa Deepaka Vetala, product marketing manager w Atlas Copco Compressors, który został niedawno opublikowany w Food Online.

Wybierając system sprężonego powietrza do zastosowań w przemyśle spożywczym, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Sprężone powietrze jest szeroko stosowane w przemyśle spożywczym w różnych aplikacjach, takich jak oprzyrządowanie pneumatyczne, transport żywności, pakowanie, butelkowanie, fermentacja, systemy sterowania i inne. Aby uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa, wyeliminować ryzyko wycofania produktów z rynku i awarii audytu oraz uzyskać najwyższą wydajność i niezawodność, wybrany system sprężonego powietrza powinien spełniać kryteria przedstawione w niniejszym artykule.

Jakość powietrza

Najważniejszym punktem odniesienia dla systemów sprężonego powietrza w przemyśle spożywczym jest jakość powietrza. Przed wyborem urządzeń do systemu sprężonego powietrza należy najpierw określić wymagania dotyczące jakości powietrza dla konkretnego zastosowania. Pierwszym krokiem powinno być zapoznanie się z normami i wytycznymi w celu określenia jakości powietrza; niestety większość norm nie zawiera jasnych specyfikacji dotyczących wymagań jakości powietrza.

W związku z tym w przemyśle spożywczym pojawia się poważne pytanie: jakiej sprężarki należy użyć do danego zastosowania w przemyśle spożywczym? Czy należy brać pod uwagę sprężarki z wtryskiem oleju czy bezolejowe i czy istnieją wytyczne w branży wykluczające jedną lub drugą?

Instytut Bezpiecznej Jakości Żywności (SQF) definiuje parametry i metody wymagane do badania czystości sprężonego powietrza w odniesieniu do elementu 11.5.7. Napisano w nim,

Czystość jest zdefiniowana w Kodeksie SQF (Załącznik 2: Słowniczek) i oznacza brak zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Czyste powietrze oznacza, że powietrze jest wolne od ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego produktów. Zasadniczo powietrze nie może wnosić żadnych zanieczyszczeń do produktu.

Chociaż Instytut SQF stwierdza również, że sprężone powietrze używane w procesie produkcyjnym powinno być regularnie monitorowane pod kątem czystości, stwierdzenia te nadal nie dają nam jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o jakość powietrza w związku z debatą na temat oleju wtryskiwanego i bezolejowego.

Inną normą, do której można się odwołać w kwestii jakości powietrza, jest ISO 8573-1. W pierwotnej wersji normy ISO 8573-1 1991 (wydanie 1) określono pięć klas stężenia oleju, przy czym klasa 1 reprezentuje najwyższą czystość. Klasa 1 określa stężenie oleju na poziomie < 0,01 mg/m3, a osiągnięcie tego poziomu było czasami określane jako rozwiązanie "technicznie wolne od oleju". W tej normie opary oleju, które nie zostały usunięte przez filtry koalescencyjne, miały mniejsze znaczenie, a nawet były pomijane.

Norma ta została ostatecznie zmieniona, aby uwzględnić wytyczne dotyczące całkowitej zawartości oleju (aerozolu, cieczy i pary); nowa norma klasy zero została wprowadzona w celu ustanowienia bardziej rygorystycznych wymagań jakościowych, eliminujących wszelkie możliwe ryzyko zanieczyszczenia olejem.

Czytaj dalej...

Pełny artykuł, w którym opisano trzy ważne czynniki, jakie należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu sprężonego powietrza do zastosowań w produkcji żywności, można przeczytać tutaj: 3 Things To Consider When Selecting Compressed Air Systems For Food Manufacturing. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o produktach Atlas Copco do zastosowań w produkcji żywności i napojów, skontaktuj się z nami lub zostaw komentarz poniżej.